Presentació


La Xarxa pel Suport a Famílies Cuidadores, neix l’any 2007 a l’empara de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.
Actualment està formada per 20 organitzacions de diferent naturalesa -associacions de persones afectades per algun tipus de malaltia i els seus familiars; col·legis professionals, institucions públiques de l’àmbit social i sanitari- que tenen en comú la voluntat de treballar conjuntament per a donar suport a les famílies que cuiden de persones amb malalties.Les acollim, les atenem, les orientem

Facilitem, a les famílies que cuiden persones amb malalties,
informació i assessorament des de l’escolta atenta,
difonem els seus drets,
fem que les polítiques sanitàries i socials les tinguin presents,
les connectem amb els professionals,
i, sensibilitzem la societat sobre la tasca que fan.

Estem al seu costat.
   
Som una xarxa  
La Xarxa pel Suport a Famílies Cuidadores, que neix a l’empara de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, està formada per entitats de persones afectades per algun tipus de malaltia i els seus familiars així com per institucions de la ciutat.    

Acollim  
Treballem per enfortir la capacitat d’organització de la ciutat en acollir, acompanyar i donar suport a les famílies cuidadores.      

Atenem      
Centrem el nostre esforç en escoltar, atendre i donar resposta a les necessitats i inquietuds dels familiars cuidadors.    

Orientem
Facilitem assessorament i formació per enfortir la seva capacitat per afrontar la situació, i informació sobre els recursos i serveis que els poden ajudar.    

Defensem  
Promovem el reconeixement públic i la visibilitat de la tasca que desenvolupen els familiars cuidadors de la ciutat, defensant el seu dret a cuidar i incorporant aquest tema a l’agenda pública.     

Impliquem als professionals  
Construïm canals i fórmules de col·laboració amb els professionals dels àmbits de la salut, la psicologia, el treball social, etc. implicats en l’atenció a les famílies cuidadores per millorar conjuntament l’orientació i eficàcia de les respostes de suport a aquest col·lectiu.     

Sensibilitzem la ciutadania  
Volem fer evident i conscienciar la ciutadania d’una realitat i problemàtica social que afecta a moltes persones.      

Donem a conèixer les diferents organitzacions  
Treballem per avançar en el coneixement i difusió dels projectes, serveis i recursos que s’ofereixen a la ciutadania.